shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0543.822.283
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 9 maart 2023
Begindatum:6 januari 2014
Naam:SB HEATING SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 6 januari 2014
Adres van de zetel: Rue Grande(Chevetogne) 120
5590 Ciney
Sinds 1 maart 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Marot ,  Hugues  Sinds 1 maart 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Zamariola ,  Daniel  Sinds 9 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2020
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 maart 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 23 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 maart 2020
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 januari 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 23 januari 2014
Btw 2008  25.501  -  Smeden van metaal
Sinds 23 januari 2014
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 23 januari 2014
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 23 januari 2014
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 23 januari 2014
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 23 januari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 januari 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug