shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0544.611.052
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 19 februari 2018
Begindatum:21 januari 2014
Naam:MULTI SERVICES AGENCY
Naam in het Nederlands, sinds 21 januari 2014
Adres van de zetel: Rue Saint-Pholien 16
4020 Liège
Sinds 31 maart 2016

Doorgehaald adres sinds 25 april 2018(1)
Telefoonnummer:
0483160488 Sinds 31 maart 2016(2)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
Sinds 21 januari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (4) Derouich ,  Mohamed  Sinds 31 maart 2016
Zaakvoerder (4) EL AJROUDI ,  CHAHIN  Sinds 31 maart 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bourlet ,  Pierre-François  Sinds 19 februari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 19 februari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 augustus 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(5)

Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 februari 2014
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 februari 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(4)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(5)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug