shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0545.832.955
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 augustus 2020
Begindatum:3 februari 2014
Naam:GRconstruct
Naam in het Frans, sinds 28 maart 2018
Adres van de zetel: Rue Griant, Bioul 7
5537 Anhée
Sinds 28 maart 2018
Telefoonnummer:
0494-804.780 Sinds 3 april 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
grconstructsprl@outlook.comSinds 3 april 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 3 februari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Cancela Navarro ,  Grégory  Sinds 28 maart 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hyat ,  Benoit  Sinds 13 augustus 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 november 2018
 
Ruwbouw
Sinds 12 november 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 12 november 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 28 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 12 november 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 12 november 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 februari 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 3 april 2018
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 28 februari 2014
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 3 april 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug