shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0546.529.276
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 februari 2014
Begindatum:13 februari 2014
Naam:DEUX MILLE
Naam in het Frans, sinds 3 februari 2014
Adres van de zetel: Place de l'Europe 5
4260 Braives
Sinds 6 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Elleboudt ,  Benjamin  Sinds 28 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 2 maart 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 28 augustus 2020
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 2 maart 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 maart 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 1 maart 2014
Btw 2008  90.012  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
Sinds 1 maart 2014
Btw 2008  90.031  -  Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten
Sinds 1 maart 2014
Btw 2008  90.032  -  Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten
Sinds 1 maart 2014
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 1 maart 2014
Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 maart 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  01.130 -  Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen
Sinds 28 augustus 2020
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug