shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0546.725.058
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 15 november 2018
Begindatum:19 februari 2014
Maatschappelijke Naam:PAK EMBALLAGE
Benaming in het Frans, sinds 19 februari 2014
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening(3)
Sinds 12 oktober 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Raerener Strasse 26b Stratenplan
4731 Raeren
Sinds 30 augustus 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 19 februari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Podor ,  Robert  Sinds 17 januari 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ransy ,  Jean-Luc  Sinds 15 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 oktober 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 september 2014
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 100 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(3) Dit wil zeggen dat de entiteit minstens drie opeenvolgende boekjaren haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Deze doorhaling heeft geen juridische gevolgen voor de entiteit en geeft enkel aan dat de entiteit niet aan haar verplichtingen heeft voldaan met betrekking tot de neerlegging van haar jaarrekeningen. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug