shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0547.802.649
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 februari 2022
Begindatum:1 april 2014
Naam:Ghouil, Mounir
Sinds 1 april 2014
Telefoonnummer:
0497/749417 Sinds 1 april 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
ghouil09@gmail.comSinds 1 april 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Ghouil ,  Mounir  Sinds 1 april 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Martini ,  Graziella  Sinds 10 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 april 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 april 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 april 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 april 2014
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 april 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 april 2014
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 april 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 april 2014
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 april 2014
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 april 2014
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 april 2014
Btw 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 1 april 2014
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 april 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug