shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0548.952.494
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 maart 2022
Begindatum:27 maart 2014
Naam:SPA AIR SERVICE
Naam in het Frans, sinds 27 maart 2014
Adres van de zetel: Chemin du Cheneux,Ovifat 14   bus A
4950 Waimes
Sinds 27 maart 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Legrain ,  Yves  Sinds 27 maart 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Barthelemy ,  Yves  Sinds 14 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2015
 
Ruwbouw
Sinds 10 december 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 10 december 2018
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 december 2018
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 10 december 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 december 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 10 december 2018
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 10 december 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 10 december 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 10 december 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 10 december 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 10 december 2018
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 10 december 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 10 december 2018
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 10 december 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 december 2018
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 10 december 2018
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 10 december 2018
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 10 december 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 10 december 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 10 december 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 februari 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  51.210  -  Goederenvervoer door de lucht
Sinds 27 maart 2014
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 1 januari 2017
Btw 2008  51.100  -  Personenvervoer door de lucht
Sinds 27 maart 2014
Btw 2008  77.350  -  Verhuur en lease van luchtvaartuigen
Sinds 1 januari 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug