shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0549.930.612
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 oktober 2021
Begindatum:2 april 2014
Naam:COMPERE-RASQUIN
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2014
Adres van de zetel: Grand Enclos 44
4171 Comblain-au-Pont
Sinds 29 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 31 maart 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Compère ,  Yoann  Sinds 31 maart 2014
Zaakvoerder (2) Kleynen ,  Lindsey  Sinds 31 maart 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Franck ,  Edouard  Sinds 23 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 2 mei 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 2 mei 2014
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 2 mei 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 2 mei 2014
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 2 mei 2014
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 2 mei 2014
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 2 mei 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 april 2014
Btw 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 april 2014
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 april 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 april 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug