shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0549.963.769
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 februari 2020
Begindatum:3 april 2014
Naam:Distillerie - Liquoristerie de Namur
Naam in het Frans, sinds 3 april 2014
Adres van de zetel: Rue Raymond Noel(B.V.) 100 Stratenplan  bus 1
5170 Profondeville
Sinds 3 april 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@apero-bar.comSinds 3 april 2014(1)
Webadres:
www.liquoristerie-namur.be Sinds 3 april 2014(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 3 april 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Humblet ,  Jérôme  Sinds 12 juni 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Marchal ,  Pierre-Luc  Sinds 13 februari 2020
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Leurhandel
Sinds 18 november 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 3 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 18 november 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  11.010  -  Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
Sinds 3 april 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug