shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0550.681.767
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 februari 2023
Begindatum:16 april 2014
Naam:L D NET & SERVICES
Naam in het Frans, sinds 8 april 2014
Adres van de zetel: Rue Grand'Route 156   bus 8
4610 Beyne-Heusay
Sinds 5 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 8 april 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Distexhe ,  Daniel  Sinds 8 april 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Oger ,  Romain  Sinds 13 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 mei 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 8 mei 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 mei 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 8 mei 2014
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 8 mei 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug