shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0550.735.316
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 juni 2021
Begindatum:18 april 2014
Naam:Tasan, Mehmet
Sinds 18 april 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Tasan ,  Mehmet  Sinds 18 april 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Mhidra ,  Soraya  Sinds 14 juni 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 18 april 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 april 2014
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 18 april 2014
BTW 2008  46.493  -  Groothandel in papier- en kartonwaren
Sinds 18 april 2014
BTW 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 18 april 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug