shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0552.711.443
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 mei 2022
Begindatum:15 mei 2014
Naam:AU PETIT LOUP
Naam in het Frans, sinds 13 mei 2014
Adres van de zetel: Rue Roture 90B
4020 Liège
Sinds 13 februari 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 mei 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ruhurambuga ,  Gérard  Sinds 1 april 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 30 mei 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Musch ,  Charlotte  Sinds 30 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 juni 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 juni 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 juni 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug