shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0552.912.470
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 mei 2019
Begindatum:23 mei 2014
Naam:CMM GROUPE
Naam in het Frans, sinds 26 januari 2016
Adres van de zetel: Parc Ind. des Hauts Sarts, 3e av 8 Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 26 januari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 mei 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Velichkov ,  Yury  Sinds 1 januari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Biemar ,  Isabelle  Sinds 17 mei 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Olivier  Sinds 17 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 15 maart 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 maart 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 26 januari 2016
BTW 2008  25.501  -  Smeden van metaal
Sinds 26 januari 2016
BTW 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 18 februari 2016
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 26 januari 2016
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 26 januari 2016
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 26 januari 2016
BTW 2008  43.993  -  Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 26 januari 2016
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 26 januari 2016
BTW 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 26 januari 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 mei 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug