shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0552.921.180
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 december 2021
Begindatum:23 mei 2014
Naam:EURO COREBAT
Naam in het Frans, sinds 23 mei 2014
Commerciële Naam:Société Privée à Responsabilité Limitée
Naam in het Frans, sinds 23 mei 2014
Adres van de zetel: Rue d'Egmont et de Hornes 6   bus a
4100 Seraing
Sinds 4 december 2020
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 mei 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0418.071.879   Sinds 4 december 2020
Bestuurder Dardenne ,  Cédric  Sinds 12 januari 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Franck ,  Edouard  Sinds 23 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2021
 
Ruwbouw
Sinds 1 februari 2021
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 1 februari 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 februari 2021
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 1 februari 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 23 mei 2014
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 23 mei 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 mei 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug