shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0552.993.535
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 juni 2021
Begindatum:27 mei 2014
Naam:LA COP
Naam in het Frans, sinds 27 mei 2014
Adres van de zetel: Rue Ramoux 43/4
4100 Seraing
Sinds 30 juni 2020

Doorgehaald adres sinds 6 oktober 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 27 mei 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Curator (aanstelling door rechtbanken) Nicolini ,  Laura  Sinds 14 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 september 2014
 
Ruwbouw
Sinds 11 september 2014
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 11 september 2014
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 11 september 2014
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 11 september 2014
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 11 september 2014
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 11 september 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 30 maart 2017
 
Elektrotechniek
Sinds 11 september 2014
 
Algemeen aannemer
Sinds 11 september 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 11 september 2014
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 11 september 2014
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 11 september 2014
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 11 september 2014
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 11 september 2014
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 11 september 2014
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 11 september 2014
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 11 september 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 7 april 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 september 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 juli 2014
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 juli 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 mei 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug