shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0553.560.786
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 maart 2022
Begindatum:3 juni 2014
Naam:AU BOULET DORE
Naam in het Frans, sinds 28 mei 2014
Adres van de zetel: Rue César de Paepe 43
4683 Oupeye
Sinds 31 maart 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 28 mei 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Polizzi ,  Giovanni  Sinds 1 april 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Franck ,  Edouard  Sinds 14 maart 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Winkin ,  Laurent  Sinds 14 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Beenhouwer-spekslager
Sinds 27 juni 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 juni 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 juni 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.221  -  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
Sinds 3 juni 2014
Btw 2008  10.130  -  Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte
Sinds 3 juni 2014
Btw 2008  47.222  -  Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels
Sinds 3 juni 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug