shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0553.687.282
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 juni 2023
Begindatum:7 juni 2014
Naam:MAD & KED BELGIUM
Naam in het Frans, sinds 7 juni 2014
Commerciële Naam:MAD & KED BELGIUM
Naam in het Engels, sinds 7 juni 2014
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling ten gevolge van niet-neerlegging jaarrekening (1)
Sinds 22 maart 2022
Adres van de zetel: Rue de Coumagne(Gou) 46/A
5651 Walcourt
Sinds 7 juni 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 7 juni 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Debus ,  Kevin  Sinds 7 juni 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Adam ,  Laurent  Sinds 8 juni 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 7 juni 2014
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 11 november 2021
Btw 2008  62.090  -  Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
Sinds 11 november 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering oktober
Einddatum boekjaar 31 mei
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 juni 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 mei 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit haar jaarrekening niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België en dit gedurende tenminste 3 opeenvolgende boekjaren.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug