shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0555.967.673
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 maart 2023
Begindatum:14 juli 2014
Naam:INFI-MOSAN
Naam in het Frans, sinds 14 juli 2014
Adres van de zetel: Rue Delaude 3
4520 Wanze
Sinds 14 juli 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Massock A ,  François  Sinds 14 juli 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Fabbricotti ,  Marina  Sinds 27 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
Verdeler van medische hulpmiddelen (wet 15/12/2013)
Sinds 1 oktober 2015
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 oktober 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  86.906  -  Verpleegkundige activiteiten
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  46.460  -  Groothandel in farmaceutische producten
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  47.740  -  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 oktober 2015
Btw 2008  77.295  -  Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel
Sinds 1 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 juli 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug