shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0556.676.367
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 juli 2014
Begindatum:17 juli 2014
Naam:GROUPE SELION
Naam in het Frans, sinds 23 januari 2017
Adres van de zetel: Rue Velbruck 6
4000 Liège
Sinds 24 april 2020
Telefoonnummer:
0032 4 374 10 04 Sinds 12 december 2017(1)
Faxnummer:
0032 4 287 33 69 Sinds 12 december 2017(1)
E-mail:
info@selion.beSinds 12 december 2017(1)
info@selion.beSinds 24 april 2020
Webadres:
www.selion.be Sinds 12 december 2017(1)
www.selion.be Sinds 24 april 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 april 2020
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dubois ,  Laurent  Sinds 24 april 2020
Bestuurder Graff ,  Jenny  Sinds 24 april 2020
Bestuurder Tihon ,  Justine  Sinds 24 april 2020
Persoon belast met dagelijks bestuur Dubois ,  Laurent  Sinds 24 april 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 4 april 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 augustus 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 1 augustus 2014
Btw 2008  62.030  -  Beheer van computerfaciliteiten
Sinds 1 augustus 2014
Btw 2008  63.110  -  Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Sinds 1 augustus 2014
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 1 augustus 2014
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 augustus 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 4 april 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug