shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0560.848.555
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 september 2020
Begindatum:25 augustus 2014
Naam:Manon, Magali
Sinds 25 augustus 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Manon ,  Magali  Sinds 25 augustus 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Thiry ,  Pierre  Sinds 7 september 2020
Voorlopige bewindvoerder (aanstelling door rechtbanken) Thiry ,  Pierre  Sinds 14 januari 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Droogkuiser-verver
Sinds 1 september 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 25 augustus 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid droogkuiser-verver
Sinds 1 september 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 september 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  96.011  -  Activiteiten van industriële wasserijen
Sinds 25 augustus 2014
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug