shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0563.356.697
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 september 2014
Begindatum:26 september 2014
Naam:MED COMPANY
Naam in het Frans, sinds 26 september 2014
Adres van de zetel: Rue d'Aix la Chapelle 152 Stratenplan
4700 Eupen
Sinds 23 maart 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 26 september 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Ayas ,  Hazni  Sinds 23 maart 2015
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 18 augustus 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 augustus 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 mei 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 18 augustus 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 augustus 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 oktober 2014
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 oktober 2014
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 april 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 september 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug