shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0564.846.341
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 december 2018
Begindatum:20 oktober 2014
Naam:LA ROCCA CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 20 oktober 2014
Adres van de zetel: Rue Busquet 51 Stratenplan
4460 Grâce-Hollogne
Sinds 20 oktober 2014

Doorgehaald adres sinds 6 december 2017(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 oktober 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder La Rocca ,  Jonathan  Sinds 20 oktober 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Thunus ,  Elodie  Sinds 10 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2015
 
Ruwbouw
Sinds 30 oktober 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 30 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 30 oktober 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 oktober 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 30 oktober 2014
BTW 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 30 oktober 2014
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 30 oktober 2014
BTW 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 30 oktober 2014
BTW 2008  43.993  -  Bouw van sierschouwen en open haarden
Sinds 30 oktober 2014
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 30 oktober 2014
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 oktober 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug