shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0568.493.640
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 mei 2021
Begindatum:8 januari 2015
Naam:GLOBAL PRIVILEGE SERVICES SCS
Naam in het Frans, sinds 1 januari 2015
Adres van de zetel: Rue du 15 Août 6 Stratenplan  bus 0
4430 Ans
Sinds 1 januari 2015

Doorgehaald adres sinds 11 februari 2017(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 1 januari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Linktevoet ,  Erika  Sinds 1 januari 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Franck ,  Edouard  Sinds 3 mei 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Winkin ,  Laurent  Sinds 3 mei 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 januari 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug