shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0589.966.272
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 augustus 2022
Begindatum:2 februari 2015
Naam:MAMA IS COOL
Naam in het Frans, sinds 2 februari 2015
Adres van de zetel: Rue du Président 17
5000 Namur
Sinds 2 februari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 2 februari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Polet ,  Céline  Sinds 2 februari 2015
Zaakvoerder (2) van Rijckevorsel ,  Laure  Sinds 2 februari 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dallapiccola ,  Jessica  Sinds 11 augustus 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 maart 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.769  -  Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g.
Sinds 10 februari 2015
Btw 2008  46.425  -  Groothandel in schoeisel
Sinds 10 februari 2015
Btw 2008  46.498  -  Groothandel in lederwaren en reisartikelen
Sinds 10 februari 2015
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 10 februari 2015
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 10 februari 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug