shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0598.662.719
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 november 2022
Begindatum:14 januari 2008
Naam:Soldati, Michel
Sinds 14 januari 2008
Telefoonnummer:
+32497693445 Sinds 14 januari 2008(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
soldati2016@outlook.frSinds 14 januari 2008(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Soldati ,  Michel  Sinds 14 januari 2008
Curator (aanstelling door rechtbanken) Props ,  Roland  Sinds 7 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 december 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  43.910 -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug