shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0603.814.211
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 oktober 2022
Begindatum:1 april 2012
Naam:Replumat, Alain
Sinds 1 april 2012
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Replumat ,  Alain  Sinds 1 april 2012
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 10 januari 2023
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2023
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 10 januari 2023
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 januari 2023
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 10 januari 2023
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2023
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 10 januari 2023
Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 10 januari 2023
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug