shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0604.977.617
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 maart 2023
Begindatum:17 maart 2015
Naam:BUBOX SYSTEMS
Naam in het Frans, sinds 17 maart 2015
Adres van de zetel: Rue des Spinettes 5
4140 Sprimont
Sinds 15 februari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 17 maart 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Boulle ,  Frédéric  Sinds 17 maart 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 13 maart 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stockman ,  Julien  Sinds 13 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 april 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 april 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  27.330  -  Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d.
Sinds 16 april 2015
Btw 2008  46.510  -  Groothandel in computers, randapparatuur en software
Sinds 16 april 2015
Btw 2008  46.610  -  Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw
Sinds 16 april 2015
Btw 2008  46.630  -  Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en waterbouw
Sinds 16 april 2015
Btw 2008  46.693  -  Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal
Sinds 16 april 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 maart 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug