shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0607.845.055
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 november 2022
Begindatum:19 maart 2015
Naam:EURO SERVICE AUTOMOBILE
Naam in het Frans, sinds 19 maart 2015
Afkorting: ES Automobile
Naam in het Frans, sinds 19 maart 2015
Adres van de zetel: Rue Batterie 7
4170 Comblain-au-Pont
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 maart 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Beljulji ,  Faik  Sinds 19 maart 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bodëus ,  Alain  Sinds 21 november 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renaud ,  Jean  Sinds 21 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2015
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 1 april 2015
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 april 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 1 april 2015
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 april 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 maart 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug