shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0607.871.185
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 januari 2019
Begindatum:20 maart 2015
Maatschappelijke Naam:OH MIROIR RESTAURANT
Benaming in het Frans, sinds 20 maart 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Féronstrée 23 Stratenplan  bus 31
4000 Liège
Sinds 20 maart 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 maart 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Chantraine ,  Daniel  Sinds 20 maart 2015
Zaakvoerder Hanlet ,  Odette  Sinds 20 maart 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Cavenaile ,  Thierry  Sinds 14 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 1 april 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 1 april 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 april 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 april 2015
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 25.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 maart 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug