shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0607.921.863
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 februari 2022
Begindatum:23 maart 2015
Naam:AVD LINE
Naam in het Frans, sinds 23 maart 2015
Adres van de zetel: Place du Tige 3   bus 4
4342 Awans
Sinds 21 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 maart 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Verjans ,  Jeffry  Sinds 23 maart 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ligot ,  François  Sinds 14 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 23 maart 2015
Btw 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 23 maart 2015
Btw 2008  49.420  -  Verhuisbedrijven
Sinds 23 maart 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 maart 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug