shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0628.586.922
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 4 maart 2019
Begindatum:14 april 2015
Maatschappelijke Naam:MF Clean S.N.C.
Benaming in het Frans, sinds 8 april 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Elisa Dumonceau 53B Stratenplan
4040 Herstal
Sinds 12 mei 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 8 april 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Gencaslan ,  Muammer  Sinds 8 april 2015
Persoon belast met dagelijks bestuur La Barbera ,  Fabrizio  Sinds 8 april 2015
Zaakvoerder Gencaslan ,  Muammer  Sinds 8 april 2015
Zaakvoerder La Barbera ,  Fabrizio  Sinds 8 april 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Devyver ,  Violaine  Sinds 4 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 8 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 8 april 2015
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 8 april 2015
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 8 april 2015
BTW 2008  81.290  -  Andere reinigingsactiviteiten
Sinds 8 april 2015
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 8 april 2015
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug