shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0628.739.449
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 april 2021
Begindatum:7 februari 2018
Naam:Ngalamulume, Kayemb
Sinds 7 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Ngalamulume ,  Kayemb  Sinds 7 februari 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delwaide ,  Laurent  Sinds 2 april 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kerstenne ,  Frédéric  Sinds 2 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 8 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 8 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug