shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0628.825.066
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 8 oktober 2020
Begindatum:23 april 2015
Naam:BRASSERIE DE PONTAURY
Naam in het Frans, sinds 23 april 2015
Adres van de zetel: Rue de Fosses 20 Stratenplan
5640 Mettet
Sinds 23 april 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 april 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Alsteens ,  Katty  Sinds 16 augustus 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ledoux ,  Géraldine  Sinds 8 oktober 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2017
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 9 oktober 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 23 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2017
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 23 april 2015
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 16 augustus 2017
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 16 augustus 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 9 oktober 2018
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug