shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0628.911.178
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 oktober 2022
Begindatum:27 april 2015
Naam:LUX BETON
Naam in het Frans, sinds 27 april 2015
Adres van de zetel: Rue de la Tour 3
4801 Verviers
Sinds 29 juni 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 april 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Valle ,  Miguel  Sinds 27 april 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Schmits ,  Pierre  Sinds 3 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 27 mei 2015
 
Ruwbouw
Sinds 27 mei 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 27 mei 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 27 mei 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 1 mei 2015
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 mei 2015
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 mei 2015
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 1 mei 2015
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 mei 2015
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 mei 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 april 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug