shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0629.683.121
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 februari 2022
Begindatum:30 april 2015
Naam:Tasiaux, Jérôme
Sinds 30 april 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jayuscars@hotmail.comSinds 1 januari 2017(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Tasiaux ,  Jérôme  Sinds 30 april 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hubert ,  Christophe  Sinds 10 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2015
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 13 november 2017
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 13 november 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 november 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 13 november 2017
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 13 november 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 april 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 februari 2020
Btw 2008  33.170  -  Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
Sinds 13 november 2017
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 februari 2020
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 13 november 2017
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug