shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0630.812.180
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 26 januari 2023
Begindatum:22 mei 2015
Naam:VAPE DISTRIBUTION
Naam in het Frans, sinds 22 mei 2015
Adres van de zetel: Chaussée de Charleroi 104
5030 Gembloux
Sinds 22 mei 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 22 mei 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 7  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Espadana ,  Mickaël  Sinds 22 mei 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bouvier ,  Thibault  Sinds 26 januari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juni 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  12.000  -  Vervaardiging van tabaksproducten
Sinds 1 juni 2015
Btw 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juni 2015
Btw 2008  47.722  -  Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juni 2015
Btw 2008  47.786  -  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juni 2015
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 1 juni 2015
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 juni 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 mei 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug