shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0631.872.945
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 mei 2019
Begindatum:9 juni 2015
Naam:JARVIS
Naam in het Frans, sinds 9 juni 2015
Adres van de zetel: Rue des Loups (THIS) 1 Stratenplan  bus C
4280 Hannut
Sinds 9 juni 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 9 juni 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Gilles ,  Jean-François  Sinds 9 juni 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dewandre ,  Caroline  Sinds 20 mei 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ramquet ,  Pierre  Sinds 20 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 juli 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 juni 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 9 juni 2015
BTW 2008  46.731  -  Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 9 juni 2015
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 9 juni 2015
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 9 juni 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 juni 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug