shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0632.449.995
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 mei 2020
Begindatum:15 juni 2015
Naam:Alpha Net
Naam in het Frans, sinds 11 juni 2015
Adres van de zetel: Rue Georges Berotte 50 Stratenplan
4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Sinds 15 februari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 11 juni 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Delecour ,  Fabienne  Sinds 11 juni 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Seinlet ,  Sophie  Sinds 18 mei 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 juni 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2015
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 juni 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 juni 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 20 juni 2015
BTW 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 20 juni 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
RSZ2008  81.220 -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 1 juli 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug