shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0633.551.837
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 december 2018
Begindatum:6 juli 2015
Maatschappelijke Naam:OG Façade
Benaming in het Frans, sinds 3 mei 2016
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Walthère Jamar 138 Stratenplan
4430 Ans
Sinds 4 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 1 juli 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Yüksek ,  Oguzhan  Sinds 1 juli 2015
Zaakvoerder Yüksek ,  Oguzhan  Sinds 1 juli 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Bodëus ,  Alain  Sinds 17 december 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renaud ,  Jean  Sinds 17 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 november 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 november 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2015
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 1 juli 2015
BTW 2008  43.331  -  Plaatsen van vloer- en wandtegels
Sinds 1 juli 2015
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 400 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 juli 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug