shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0634.903.008
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 april 2023
Begindatum:15 juni 2020
Naam:Gutierrez Ruiz, Maria
Sinds 15 juni 2020
Telefoonnummer:
+32470844742 Sinds 15 juni 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
irfannazir879@ocloud.comSinds 15 juni 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Gutierrez Ruiz ,  Maria  Sinds 15 juni 2020
Curator (aanstelling door rechtbanken) Biemar ,  Isabelle  Sinds 17 april 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Olivier  Sinds 17 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2020
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 juli 2020
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 juli 2020
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  47.260  -  Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2020
Btw 2008  92.000  -  Loterijen en kansspelen
Sinds 1 juli 2020
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug