shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0635.495.993
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 mei 2021
Begindatum:12 augustus 2015
Naam:RENO BATI ROYAL
Naam in het Frans, sinds 12 augustus 2015
Adres van de zetel: Sint-Lambertusplein 2 Stratenplan
1020 Brussel
Sinds 10 april 2019

Doorgehaald adres sinds 10 november 2019(1)
Telefoonnummer:
0498578773 Sinds 31 augustus 2016(2)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
renobatiroyal@gmail.comSinds 31 augustus 2016(2)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (3)
Sinds 12 augustus 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (4) Tiliuta ,  Ioan-Corinel  Sinds 10 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ligot ,  François  Sinds 3 mei 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 september 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 augustus 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(4)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".


Naar boven   Terug