shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0635.602.495
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 12 november 2020
Begindatum:18 augustus 2015
Naam:WOOD HOT
Naam in het Frans, sinds 18 augustus 2015
Adres van de zetel: Place de la Gare 8 Stratenplan
5530 Yvoir
Sinds 1 april 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 18 augustus 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Hautot ,  Bastien  Sinds 18 augustus 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hyat ,  Benoit  Sinds 12 november 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 september 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 september 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 18 augustus 2015
BTW 2008  16.100  -  Zagen en schaven van hout
Sinds 18 augustus 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 augustus 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug