shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0635.831.832
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 18 februari 2019
Begindatum:27 augustus 2015
Maatschappelijke Naam:Pirotte, Alexandre
Sinds 27 augustus 2015
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Rue de Battice 95   bus E
4880 Aubel
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Pirotte ,  Alexandre  Sinds 27 augustus 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Decharneux ,  Joëlle  Sinds 18 februari 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Sandrine  Sinds 18 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 juni 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 1 september 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  46.180 -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 6 juni 2016
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug