shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0636.751.451
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 september 2020
Begindatum:3 september 2015
Naam:FRITZY
Naam in het Frans, sinds 3 september 2015
Commerciële Naam:FRITZY
Naam in het Frans, sinds 3 september 2015
Adres van de zetel: Rue de Gembloux(SS) 500 Stratenplan  bus 5/b
5002 Namur
Sinds 9 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Sinds 3 september 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Bestuurder 0892.112.859   Sinds 3 september 2015
Bestuurder Paye ,  Patrick  Sinds 28 augustus 2017
Persoon belast met dagelijks bestuur 0892.112.859   Sinds 3 september 2015
Persoon belast met dagelijks bestuur Paye ,  Patrick  Sinds 28 augustus 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Castaigne ,  Bernard  Sinds 3 september 2020
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 14 september 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 september 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 14 september 2015
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 10.000 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 augustus 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug