shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0638.817.749
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 31 januari 2022
Begindatum:24 september 2015
Naam:ECOSERVICES
Naam in het Engels, sinds 7 december 2017
Adres van de zetel: Rue du Village 111   bus 1
4161 Anthisnes
Sinds 7 december 2017

Doorgehaald adres sinds 28 september 2020(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 3 augustus 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Lamy ,  Benjamin  Sinds 7 december 2016
Zaakvoerder Lamy ,  Benjamin  Sinds 7 december 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 31 januari 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stockman ,  Julien  Sinds 31 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 november 2015
Vrijstelling
Sinds 10 november 2015
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 3 augustus 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juli
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug