shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0640.717.167
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 juni 2022
Begindatum:8 oktober 2015
Naam:IF-TECH
Naam in het Frans, sinds 2 oktober 2015
Adres van de zetel: Grand Enclos 25
4180 Hamoir
Sinds 2 oktober 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 2 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Galler ,  Luc  Sinds 2 oktober 2015
Zaakvoerder Galler ,  Luc  Sinds 2 oktober 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tanghe ,  Koenraad  Sinds 30 juni 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) van Durme ,  Samuel  Sinds 30 juni 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 6 november 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 november 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 6 november 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 november 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  28.250  -  Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 8 oktober 2015
Btw 2008  28.930  -  Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Sinds 8 oktober 2015
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 8 oktober 2015
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 8 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug