shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0641.742.102
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 december 2018
Begindatum:20 oktober 2015
Maatschappelijke Naam:DERECO
Benaming in het Frans, sinds 20 oktober 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Saint-Vincent 12 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 1 januari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 20 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Schraeyen ,  Ludovic  Sinds 29 december 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) von Frenckell ,  Ingrid  Sinds 21 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 23 juni 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 september 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 23 juni 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 maart 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 19 juni 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.310 -  Stukadoorswerk
Sinds 1 juli 2017
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug