shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0642.608.964
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 augustus 2019
Begindatum:10 augustus 2019
Naam:Beuserie, Gwendoline
Sinds 10 augustus 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Beuserie ,  Gwendoline  Sinds 10 augustus 2019
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 10 augustus 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 augustus 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 10 augustus 2019
BTW 2008  18.130  -  Prepress- en premediadiensten
Sinds 10 augustus 2019
BTW 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 10 augustus 2019
BTW 2008  73.110  -  Reclamebureaus
Sinds 10 augustus 2019
BTW 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 10 augustus 2019
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 10 augustus 2019
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug