shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0642.501.274
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 december 2018
Begindatum:29 oktober 2015
Maatschappelijke Naam:MEGA GRILL NAMUR
Benaming in het Frans, sinds 29 oktober 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Chaussée de Marche(WD) 654 Stratenplan
5100 Namur
Sinds 29 oktober 2015

Doorgehaald adres sinds 8 januari 2019(4)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 29 oktober 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Xu ,  Xiang  Sinds 29 oktober 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Buchet ,  Benoît  Sinds 27 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 24 november 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 6 mei 2016
Onderworpen aan BTW
Sinds 27 november 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 24 november 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 november 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 27 november 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  56.101 -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 6 mei 2016
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 20.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. (4) De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijhuis zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug