shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0642.847.803
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 1 april 2021
Begindatum:1 december 2015
Naam:Ballegeer, Victorien
Sinds 1 december 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Ballegeer ,  Victorien  Sinds 1 december 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Martini ,  Graziella  Sinds 1 april 2021
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Brood- en banketbakker
Sinds 1 december 2015
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 december 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 1 december 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 december 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.242  -  Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 december 2015
BTW 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 december 2015
BTW 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 december 2015
BTW 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 1 december 2015
BTW 2008  47.241  -  Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
Sinds 1 december 2015
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  10.712 -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 1 juli 2018
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug